11272020வெ
Last updateசெ, 24 நவ 2020 7pm

கலகம்

மூச்சுத்திணறமுதல் மூடு உலையை!!

ஏழை உழைப்பில் கொளுத்தவர்களே

உங்கள் மாளிகைகளிற்கு அருகாய்
தூசு கிடந்தாலும்
தொற்றுநோய் வந்திருமென்கிறாய்

புரியுதா ! நான் தாண்டா தேர்தல் கமிசன்

எம்மன்னவரே

அழகான சின்னவரே
நீ சிரிச்சா ரோசா பூ பூக்கும்
நீ  நடந்தா நதியெல்லாம்
துள்ளி வெளையாடும்
நீ கண் மூடிப்படுக்கையிலே
விண்மீண்களெல்லாம் தாலாட்டும்

மாற்றங்களும் சில கற்களும்

பதிமூன்று முறையாக
மாற்றங்கள் வந்தன
முகமூடிகளில் மட்டும்

மற்ற கட்டுரைகள் ...