விவசாயம்

பன்றி வளர்ப்பு மேல் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களி்ன் கரையோரப் பகுதிகளில் பிரதானமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இத்துறையில் விசாலமான நடுத்தர உள்ளக, உள்ளக வளர்ப்பு போன்ற முறைமைகள் காணப்படுகின்றன. நிகழ்கால பன்றி சனத்தொகையில் ...

மேலும் படிக்க …

ஆடு உற்பத்தியானது விசேடமாக உலர்வலயப் பகுதிகளில் வலங்குப் பண்ணையாளர்களிடையே கால்நடை விவசாயத்தில் ஒரு மரபு ரீதியான துறையாக விளங்குகிறது. ஆடுகளின் சனத்தொகையில் 70% ஆனவை இலங்கையின் உலர்வலயப் பகுதிகளிலும் ...

மேலும் படிக்க …

வீட்டு வளவுகளில் நடைபெறும் ஒரு கைத்தொழில் துறையாக இலங்கை கோழி வளர்ப்புத் தொழில் அண்மைய மூன்று சகாப்தங்களாக ஒரு வர்த்தக கைத்தொழிலாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது.   1950 களில் இலங்கை அரசாங்கமானது நாட்டிற்குள் ...

மேலும் படிக்க …

அனைத்து கால்நடை உபதுறைகளிலும் பாற்பண்ணைத் துறை முக்கியமான ஒரு துறையாகும். இது கிராமிய பொருளாதாரத்தில் அதி்களவு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றமையே இதற்குக் காரணமாகும். இலங்கை ஏறக்குறைய 65,000 மெட்ரிக் தொன் பால் ...

மேலும் படிக்க …

இலங்கை, மொத்தம் 65,610 சதுர கிலோ மீற்றர் பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது. இதில் ஏறக்குறைய 2 மிலியன் ஹெக்டெயர் அல்லது 30 வீதம் விவசாய நிலமாகும். அநேகமாக 75 ...

மேலும் படிக்க …

Load More