அறிவுக் களஞ்சியம்

Mobile video also comes in the form of streaming TV over the mobile network, which must be a 2.5G or ...

GSplit is a powerful file splitter that lets you split your large files (like Self-Extracting and Zip archives, multimedia, song, ...

(கட்டுரை 55) சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா புதிய பூமிகளைத் தேடிப்போகு தப்பாகெப்ளர் விண்ணோக்கி !நுண்ணோக்கி ஒளிக்கருவிவிண்மீன் விழி முன்னேஅண்டக் கோள்ஒளிநகர்ச்சி பதிவாக்கிப்புதிய கோள் கண்டுபிடிக்கும் ...

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர், எனது கணினியைத் துவக்குவதற்கு 10 நிமிடங்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டி இருந்தது. பின் சில நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றிய பிறகு ஒரே நிமிடத்துக்குள்ளாகவே ...

முன்பெல்லாம் கணிணி வைரஸ்கள் ஃப்ளாப்பி தட்டுகள் வழியே பரவின. பின்புஅவை பரவ கணிணி நெட்வொர்க்கை தேர்ந்தெடுத்தன. இப்போதெல்லாம்கணிணி வைரஸ்கள் பெரும்பாலும் தம்ப் டிரைவுகள் அல்லது பென்டிரைவுகள்எனப்படும் USB டிரைவுகள் வழியே பரவுகின்றன.அலுவலக வளாகத்தில்இலவசமாக ...
Load More