பி.இரயாகரன் -2022

மேற்கு ஏகாதிபத்தியங்களின் சட்டவிரோதமானதும், மாபியாத்தனமானதுமான பொருளாதாரத் தடைகளைச் சந்திக்கும் சின்னச் சிறிய நாடுகளான கியூபா, வடகொரியா, வெனிசுலா, ஈரான், சிரியா .. ...

மேலும் படிக்க: தனக்குத் தானே சூனியம் வைத்த ஏகாதிபத்திய பொருளாதாரத் தடை

யுக்ரேன் யுத்தம் ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு இடையிலான கெடுபிடி யுத்தமாக மாறிவிட்டது. நேட்டோவுக்குள் பிளவுடன் கூடிய ஜரோப்பிய ஏகாதிபத்திய மேலாதிக்கம் தவிர்க்க முடியாதாகியிருக்கின்றது. இதுவரை ...

மேலும் படிக்க: மூன்றாம் உலக யுத்தத்துக்கு தயார் செய்யும் ஏகாதிபத்தியங்கள்

இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் பின்னான மூலதனங்களுக்கு இடையிலான மறைமுகமான ஏகாதிபத்திய யுத்தங்கள், இன்று நேரடி யுத்தமாக மாறுகின்ற புதிய கட்டத்துக்குள் உலகம் ...

மேலும் படிக்க: யுக்ரேன் ஆக்கிரமிப்பு-ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு இடையிலான யுத்தம்

That's All