வனிதாச்சந்துறு

இவர்கள்வீதிசமைத்தபொதுநலக்காரர்கள்........கல்லும்,முள்ளும்இவர்கள் கால்களுக்குசப்பாத்துக்களாகும்................... ...

மேலும் படிக்க …

தடுமாறும்  தமிழர் தலைதூக்கும் அடுத்த தலைகள் -நாடு கடந்த(கடந்து போன)  தமிழீழம் ...... ...

மேலும் படிக்க …

எனது பெயர்  »கரு »எனக்கு இப்போது தான்வயசும், உடலும், உள்ளமும்வளர ஆரம்பித்துள்ளன! ...

மேலும் படிக்க …

That's All