05092021ஞா
Last updateஞா, 02 மே 2021 10pm

முரண்பாடான தனது சர்வதேச சக்திகளுக்கு எதிரான அரசியல் சூதாட்டம்தான், அவசரகாலச் சட்ட நீக்கம்

தனக்கு எதிரான உலக முரண்பாட்டுக்கு தீர்வுகாண முனையும் அரசு, அரசியல் சூதாட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றது. மக்களின் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கத் தவறுகின்ற ஒடுக்குமுறைகளை வைத்துக்கொண்டு, மக்களை ஒடுக்கியாள சர்வதேச முரண்பாடுகளைச் சார்ந்து தன்னை இராணுவமயப்படுத்துகின்றது இலங்கை அரசு. இதற்காக பிராந்திய மற்றும் ஏகாதிபத்திய முரண்பாட்டை, தனக்கு ஏற்ற அரசியல் சூதாட்டமாக்குகின்றது.


கூடிச் சதி செய்த குற்றவாளிகள், வழங்க முனையும் தூக்குத்தண்டனை

இலங்கை இனப்பிரச்சனையின் பின்னணியில் ராஜீவ் மட்டும் கொல்லப்படவில்லை. சில இலட்சம் பேர் கொல்லப்பட்டவர்கள் இருக்க, ராஜீவ் கொலை வழக்கில் மட்டும் தண்டனை என்பது எப்படி நீதியாக இருக்கும்? இந்தத் தண்டனைக்குப் பின்னால் கையாளப்பட்ட சட்ட நடைமுறைகள் அனைத்தும், நீதியைக் கேலி செய்கின்றது. ஒரு கட்டைப் பஞ்சாயத்து மூலம், குற்றமற்றவர்கள் குற்றவாளியாக்கப்பட்டனர். இதற்காகவே தடாச் சட்டத்தின் கீழான விசாரணையையும் தண்டனையையும் வழங்கினர். இந்த தடாச் சட்டம் தொடர்ச்சியாக சட்டவிரோதமாகவும் முறைகேடாகவும் பயன்படுத்தியதை அடுத்து, நீக்கப்பட்டது என்பது மற்றொரு கதை.

 

மோசடிக்காரன் அன்னா ஹசாரேவுக்கு பின்னால் படித்த பகுத்தறிவற்ற முட்டாள்கள்

மோசடிக்காரன் அன்னா ஹசாரே ஊழல் என்று சொல்வது எதை? இதன் மூலம் யாருக்கு சேவை செய்கின்றார்? இந்த அடிப்படையில் இதை அணுகாதவரை, இதன் பின் மூடிமறைத்துள்ள சூக்குமத்தை விளங்கிக்கொள்வது என்பது, விளக்கிக் கொள்வது என்பது சிரமமானது. இங்கு "ஊழல் எதிர்ப்பு" என்பது, மூலதனத்திடம் ஊழல் செய்வதை தடுத்து நிறுத்தக் கோருகின்றது. இதற்குச் சிறப்பு சட்டம் தேவை என்பதை கூறாது, ஊழல் எதிர்ப்பாக மக்கள் உணர்வுகளை திருடி முன்வைக்கின்றது.

 

வடக்கில் பாலியல்ரீதியான நுகர்வுவெறி சமூக சீரழிவாகின்றது

தேவை கடந்த ஆடம்பரமும், வரைமுறையற்ற நுகர்வுவெறியும பாலியலிலும் (செக்ஸ்) அவற்றைக் கோருகின்றது. நுகர்வைக் கடந்த வாழ்க்கை நெறிமுறையை, சமூகம் இழந்துவிட்டது. பெருந்தொகையான பாடசாலை மாணவிகளின் கர்ப்பங்கள் கண்டு அதிர்ந்து போகும் சமூகப் பரிமாணங்கள், இதைக் குறுக்கிக் காட்டுகின்றனர். தேவை கடந்த மிதமிஞ்சிய அனைத்து நுகர்வின் பொதுவெளிப்பாட்டில் உள்ளடங்கித் தான், அது பாலியல் நுகர்வாக வெளிப்படுகின்றது. உலகில் எங்குமில்லாத அளவில், வடிவில் அது வெளிப்படுகின்றது.

மக்கள் மத்தியில் வேலை செய்தல் எப்படி?

வர்க்க அரசியல் முன்வைக்கும் தனிநபர்கள் முதல் கட்சிகள் வரை, மக்களை அணிதிரட்டி போராட முடிகின்றன்றதா எனின் இல்லை. விருப்பங்கள் நடைமுறையாவதில்லை. இதற்கான செயல்பாடுதான், வர்க்க அரசியலின் நடைமுறையாகின்றது. சரியான வர்க்கப் பார்வை கொண்ட கண்ணோட்டங்கள், தானாக தன்னளவில் புரட்சி செய்யாது. மக்களிடம்; அதை நாம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். இதற்கு வெளியில் மக்கள் தம்மளவில், தம் பிரச்சனைக்காக தொடர்ந்து போராடுகின்றனர். இப்படி இருக்க வர்க்க சக்திகள் அந்த மக்களின் நடைமுறை போராட்டங்களில் தம்மை இணைத்துக் கொண்டு, ஈடுபட ஏன் முடியவில்லை என்பதை, குறைந்தபட்சம் அரசியல் விவாதமாக முன்னெடுக்காத வரை, எமது வர்க்க அரசியல் அர்த்தமற்றுப் போய் விடுகின்றது.