ஜனகன்

முதலில் இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்ஏலேலோ ஹெல ஏலேலோஏலேலோ ஹெல ஏலேலோஏலேலோ ஹெல ஏலேலோ ஹெலஏலேலோ ஹெல ஏலேலோ ...

மேலும் படிக்க …

ஒவ்வொரு செல்பேசிச் செய்திச்சிணுங்களைஅடுத்தும் கொட்டுகிறது கைதட்டல் மழை சிரிப்பின் இடி எம்மீது விழும் ஓரப்பார்வையின் குரூரமின்னல்   ...

மேலும் படிக்க …

கச்சிதமாய்த் திட்டமிட்டு, கால அட்டவணை பிசகாமல், நேர்த்தியாகவும் சிறப்பாகவும் புலிகளைத் தோற்கடித்து அழித்து முடித்துள்ளார்கள். ...

மேலும் படிக்க …

That's All