கைவினை

தேவையான பொருட்கள் கேரட் பாதிவேக வைத்த முட்டை - 2கத்திமிளகு - 4முட்டையினை சிறிது உப்பு போட்டு தண்ணீரில் வேக விட்டு ஓடு நீக்கி வைக்கவும் கேரட்டை பாதியாக நருக்கவும் மெலிதாக ...

தேவையான பொருட்கள் சங்குஎனாமல் பெயிண்ட்பிரெஷ்குந்தன்க்ளூ சங்கை சுத்தமாக கழுவி காய்ந்ததும் மேலிருந்து எனாமல் பெயிண்ட் கொடுக்கவும் நன்றாக 5 மணி நேரம் காய விடவும்  குந்தன் ஒட்ட வேண்டிய இடங்களில் க்ளூ தடவவும் அதன் மேல் ...

 தேவையான பொருட்கள்   சதுர அட்டை 2 லேஸ் 2 கலரில் லேஸ் பூக்கள் கத்திரி கம் முதலில் அட்டையின் முக்கோன அளவிர்க்கு ஏற்றார் போல் டை போல் கட் செய்யவும் அட்டையின் ...

    தேவையானபொருள்கள்      ஐஸ் ஸ்டிக் - 1பாக்ட்கம் - 1   செய்முறை      6ஐஸ்டிக்குகளின் விளிம்பில் கம் தேய்த்து ஒருமுனை மேலும் இரண்டாவது முனை கீழிருக்குமாறு ஒட்டி அருங்கோணவடிவில் கொண்டுவரவேண்டும்.அதற்கு மேலே மேலே அருங்கோணவடிவில் ...

தேவையான பொருட்கள்     கத்திரிகோள் தெர்மாக்கோல்சில்வர் லேஸ்கிளிட்டர் க்ளுகுண்டூசி சிறிய கண்ணாடி லேஸ்         முதலில் ஓர் பேப்பரில் ஹாட்போல் வரையவும் அதனை தெர்மாக்கோல் மேல் வைத்து லயின் போடவும் அதனை கூர்மையான கத்தியால் கட் செய்யவும படத்தில் பார்ப்பது போல் ஓரங்களில் ஜமிக்கி வைத்து ஒட்டவும் லேஸ் வைத்து படத்தில் உள்ளது போல் 4 முறை மடித்து ஊசி கொண்டு தைக்கவும்   அதனை கீழ் நுணியில் வைத்து ...
Load More