01202021பு
Last updateச, 16 ஜன 2021 11am

உலகமயமாதல் விதைத்த ஏழ்மை அவலங்கள்

உலகமயமாதல் விதைத்த ஏழ்மை அவலங்கள்

Chicken a la Carte : Director: Ferdinand Dimadura | Genre: Drama | Produced In: 2005

This film is about the hunger and poverty brought about by Globalization. There are 10,000 people dying everyday due to hunger and malnutrition. This short film shows a forgotten portion of the society. The people who live on the refuse of men to survive. What is inspiring is the hope and spirituality that never left this people.


அபு கிரைப் சிறையும் சித்திரவதைகளும் 2

காஷா போருக்குள் வாழும் மக்களுக்கான பாடல் ஒன்று

காஷா போருக்குள் வாழும் மக்களுக்கான பாடல் ஒன்று.

 

அபு கிரைப் சிறையும் சித்திரவதைகளும் 1

இஸ்ரேலிய காஸா படுகொலை – நோர்வேஜிய மருத்துவர் நேருரை

இஸ்ரேலிய காஸா படுகொலை – நோர்வேஜிய மருத்துவர் நேருரை