விஞ்ஞானிகள்

[கட்டுரை: 44] சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா   கருந்துளை ஒரு சேமிப்புக்களஞ்சியம் !விண்மீன் தோன்றலாம் !ஒளிமந்தைகள் பின்னிக் கொள்ளலாம் !இருளுக்குள் உறங்கும்பெருங் கருந்துளையை எழுப்பாதுஉருவத்தை மதிப்பிட்டார் !உச்சப் ...

மேலும் படிக்க …

சி. ஜெயபாரதன்,B.E (Hons), P.Eng (Nuclear) Canada      Galileo Galilei   விசாரணை மண்டபத்தில் விஞ்ஞான மேதை காலிலியோ! 1600 ஆம் ஆண்டில் புருனோ [Giodarno Bruno] உயிரோடு கம்பத்தில் ...

 சி. ஜெயபாரதன், B.E.(Hons), P.Eng.(Nuclear) கனடா     Dr. Homi J. Bhabha  “அணுவைப் பிளந்து சக்தியை வெளியாக்குவதுடன், கடல் அலைகளின் ஏற்ற இறக்கத்தில் எழும் சக்தியைக் கையாண்டு, பரிதிக்கதிர் வெப்பத்தையும் ...

சி. ஜெயபாரதன், B.E.(Hons), P.Eng. (Nuclear) Canada.   Dr. Vikram Sarabhai    “முன்னேறி வரும் ஓர் நாடு விண்வெளி ஆராய்ச்சியைச் செய்து வருவதின் நோக்கம் என்ன என்று பலர் வினா எழுப்பி ...

சி. ஜெயபாரதன், B.E.(Hons),P.Eng (Nuclear), Canada                 (1925-2004) உலகத்தைத் தூள் தூளாகத் தகர்க்கும் மரண உருவெடுத்து விட்டேன் நான்! கிருஷ்ண பரமாத்மா (பகவத் கீதை) விஞ்ஞானமும், பொறியியல்துறை மட்டுமே உலக நாடுகள் ...
Load More