மொழியியல்

"துளைக் கருவி, நரம்புக் கருவி, தோல் கருவி" என்ற மூன்றினுள் எல்லா வகையான இசைக்கருவிகளும் அடங்கும். இவற்றை குழல், யாழ், முழவு என தமிழன் அழைத்தான். இம்மூன்றினுள்ளும் ...

உருது மொழியை வலமிருந்து இடமாகவும், சீன் மொழியை மேலிருந்து கீழாகவும் வாசிகக் வேண்டும்.தமிழ், ஆங்கிலம், ல்த்தீன் ப்ரெஞ்சு, உருது மற்றும் சமஸ்கிருத மொழிகளின் முதல் எழுத்து "அ ...

  சி. ஜெயபாரதன், கனடா புத்தம் புதிய கலைகள், பஞ்சப்பூதச் செயல்களின் நுட்பங்கள் கூறும்;மெத்த வளருது மேற்கே, அந்தமேன்மைக் கலைகள் தமிழினில் இல்லை! … சொல்லவும் கூடுவ தில்லை! அவைசொல்லும் திறமை ...

இன்று உலகெங்கும் உபயோகத்தில் இருக்கும் ஸார்ட்-ஹாண்ட் என்ற சுருக்கெழுத்து முறையை கண்டுபிடித்தவர் சர்ஐசக் பிட்மன் என்ற ஏழை ஆங்கில ஆசிரியர். தனது சுருக்கெழுத்து முறையில் அலுவலகங்களில் வேலை ...

நாட்சில் தமிழ், நெல்லைத் தமிழ், கொங்குத் தமிழ் என்று வட்டார வழக்குகள் தமிழர்களைத் தொல்லைப்படுத்துவது போலவே, குரங்குகளுக்கும் வட்டார வழக்கு பிரச்சினை இருப்பதாக ஜப்பானிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். ...

மேலும் படிக்க …

Load More