09242023ஞா
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

ம.க.இ.க பொதுச் செயலர் தோழர் மருதையன் இன்றைய ஈழத்தின் நிலவரங்கள் பற்றிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் நேர் காணல் ஒலிவடிவில்

 ம.க.இ.க பொதுச் செயலர் தோழர் மருதையன் இன்றைய ஈழத்தின் நிலவரங்கள் பற்றிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் நேர் காணலை இங்கே நீங்கள் ஒலிவடிவில் கேட்கலாம்.

 

 

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}maruInterview2009.xml{/auto}

நன்றி வினவு


கட்டுரையாளர்களின் ஆக்கங்கள்