10012023ஞா
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

வாதாடி மட்டுமல்ல – போராடிப் பெறுவதே வெற்றி!

பு. மா. இ. மு தலைமையில் போராடிய செல்லம்மாள் மகளிர் கல்லூரி மாணவிகளுக்கு முதல்கட்ட வெற்றி!


page-1

page 2

IMG139-01

IMG140-01


http://rsyf.wordpress.com/2009/10/31/வாதாடி-மட்டுமல்ல-போராடி/

கட்டுரையாளர்களின் ஆக்கங்கள்