05202022வெ
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

பொருளியல்: கடன் நெருக்கடி உருவானது எப்படி?

வீட்டுக் கடன் நெருக்கடி உருவானது எப்படி? ஒரு போதும் இறங்காது என நம்பப்பட்ட வீடுகளின் விலைகள் வீழ்ச்சியடைந்தது எப்படி? அனைவரும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளத்தக்கவாறு தயாரிக்கப்பட்ட விவரணப் படம்.


The Crisis of Credit Visualized

 


The Crisis of Credit Visualized from Jonathan Jarvis on Vimeo.


கட்டுரையாளர்களின் ஆக்கங்கள்