05192022வி
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

FBI யின் உள்ளக இரகசியங்கள் (Video Documentary)

Sibel துருக்கி மொழிபெயர்ப்பாளராக FBI யில் பணியாற்றியவர். மேலதிகாரிகளுடன் முரண்பட்டதால் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர். அமெரிக்க உளவுத்துறையில் மேல்மட்டத்தில் நிலவும் ஊழலை பகிரங்கப்படுத்தும் துணிச்சலான பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

Most Americans have never heard of Sibel Edmonds, and if the U.S. government has its way, they never will. The former FBI translator turned whistleblower tells a chilling story of corruption at Washington’s highest levels—sale of nuclear secrets, shielding of terrorist suspects, illegal arms transfers, narcotics trafficking, money laundering, espionage….

Kill The Messenger
By Sibel Edmonds - Video Documentary:

{google}6063340745569143497{/google}


கட்டுரையாளர்களின் ஆக்கங்கள்