05172021தி
Last updateபு, 12 மே 2021 11pm

சங்கு ஃபிளவர் வாஷ்

Sample Image

தேவையான பொருட்கள்

Image

சங்கு
எனாமல் பெயிண்ட்
பிரெஷ்
குந்தன்
க்ளூ
Image

சங்கை சுத்தமாக கழுவி காய்ந்ததும்

Image

மேலிருந்து எனாமல் பெயிண்ட் கொடுக்கவும்

Image
நன்றாக 5 மணி நேரம் காய விடவும்


Image

 குந்தன் ஒட்ட வேண்டிய இடங்களில் க்ளூ தடவவும்

Image
அதன் மேல் குந்தனை விருப்பமான வடிவில் ஒட்டவும்

Image
1 மணி நெரம் காய விடவும்

Image
பிறகு மேல் பகுதியி பூவை வைக்கவும்

Image
சங்கு ஃபளவர் வாஷ் ரெடி

வழங்கியவர்