ஒலி/ஒளி

இசைவிழா- 2ம் ஆண்டு .களவாடிய இசையே கர்நாடக இசை, நந்தன் கதை - பாகம் 2 திரு.தண்டபாணி

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}thandapani1_2.xml{/auto}