09282023வி
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

தமிழில் பிளாக்கர்

பிளாக்கர் இப்போது தமிழில் வெளிவந்திருக்கிறது.

படம் 1
படம் 2
உங்கள் வலைப்பதிவையும் தமிழில் மாற்ற
1.  http://draft.blogger.com/  தளத்திற்கு செல்லுங்க
2. உங்கள் கடவுச்சொல்லை கொடுத்து உள்நுழையுங்க
3. படம் 1 இல் காட்டப்பட்டவாறு மொழியை மாற்றிகொள்ளுங்க
அவ்வளவு தான் இனி எல்லாம் தமிழில் தோன்றும்