ஒலி/ஒளி

போலி ஜனநாயகத் தேர்தலைப் புறக்கனிப்போம், மக்கள் சர்வாதிகார மன்றங்களைக் கட்டியமைப்போம் - பாகம் -2 தோழர்.காளியப்பன்

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}kaliyappan1_2.xml{/auto}