Thu07092020

Last update12:49:40 pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back முன்பக்கம்
Sunday, 19 July 2009
டக்ளஸ் தேவனந்தா உரிமைக்குக் குரல் கொடுக்கிறார் - டக்ளஸ் கூறுகிறார்: PDF Print Write e-mail
Written by admin2
Sunday, 19 July 2009 18:01
அரசியல்_சமூகம் / ப.வி.ஸ்ரீரங்கன்

"உரிமைக்குக் குரல் கொடுப்போம் உறவுக்குக் கரம் கொடுப்போம்!"

-நல்ல வேளை உயிர் கொடுப்பதாகச் சொல்லவில்லை,அந்த வகையில் மக்கள் தப்பித்தார்கள்! லங்கையின் இன்றைய அரசியல் போக்குகளிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடம் என்ன?
Read more...

Last Updated ( Sunday, 19 July 2009 18:06 )

எம்மைச் சுற்றிய அரசியலில், நாம் எதிர் கொள்ளும் அரசியல் நெருக்கடிகள் PDF Print Write e-mail
Written by பி.இரயாகரன்
Sunday, 19 July 2009 17:52
பி.இரயாகரன் - சமர் / 2009

பல விடையங்களை பேசியாக வேண்டும். தோழமையுடனான அரசியல், முட்டி மோதாத அரசியல், இந்தப் போக்குகளுடன் நேரடியாக விவாதிக்க முடியாத தடைகள் இயல்பாக  எம்மை பற்றிய எதிர்மறைக் கூறுகளுடன் பயணிக்கின்றது. இன்று இது எமக்கும், எமது அரசியலுக்கும் எதிராக படிப்படியாக மாறுகின்றது.

Read more...
Last Updated ( Monday, 20 July 2009 06:02 )