யாழ் பல்கலைக்கழக நிகழ்வில் கருத்துரைக்க வந்த சுவாஸ்திகாவுக்கு, ...

தத்துவமும், கோட்பாடுகளுமின்றி எதையும் முத்திரை குத்தமுடியாது, வழிபடவும் ...

மேலும் படிக்க …

முறிந்த பனை நூலின் சட்ட ரீதியான உரிமை, எனது தகவல் (எனக்கு ஆங்கில மொழி ...

மேலும் படிக்க …

1970 களில் தேர்தல் அரசியலில் எதிர்த்துப் போட்டியிட்டவர்களைச் சுட்டு ...

மேலும் படிக்க …

1970 களில் தேர்தல் அரசியலில் எதிர்த்துப் ...

மேலும் படிக்க …

ரஜனி திரணகமவை முன்னிறுத்தி, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராகத் ...

மேலும் படிக்க …

மேற்கு ஏகாதிபத்தியங்களின் சட்டவிரோதமானதும், மாபியாத்தனமானதுமான ...

மேலும் படிக்க …

யுக்ரேன் யுத்தம் ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு இடையிலான கெடுபிடி யுத்தமாக ...

மேலும் படிக்க …

இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் பின்னான மூலதனங்களுக்கு இடையிலான மறைமுகமான ...

மேலும் படிக்க …

வர்க்கமற்ற பொதுவுடமைச் சமுதாயத்தை தன் இலக்காக்கிக் கொண்டு ...

மேலும் படிக்க …

திரவியராசா பரந்தாமன், உறவுமுறையில் எனது உடன்பிறவாத சகோதரன். இளமையில் ...

மேலும் படிக்க …

விமலேஸ்வரன் பற்றிய நினைவுகள் 33 வருடங்களாக பதிவாகித்தான் ...

மேலும் படிக்க …

தூக்குமேடையில் தூக்கு போடும் அலுக்கோசுகள் போன்றே, பிழைப்புவாத ஈழ ...

மேலும் படிக்க …

 தமிழினவாத அரசியல் வரலாறே புரட்டலானது. 1948 களில் மலையக மக்களின் ...

மேலும் படிக்க …

கடந்த காலத்தில் போட்டுத் தள்ளியவர்கள் முன்வைத்த அரசியல் அவதூறுகளான ...

மேலும் படிக்க …

மற்ற கட்டுரைகள் …

Load More