வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அரசாலும் மற்றும் புலிகளாலும் பெருமளவில் ...

மக்களைப் பிளக்கின்ற மதவாதங்களால், பகுத்தறிவோடு அனைத்தையும் கேள்வி ...

மேலும் படிக்க …

"வெருகலில்" பலி கொடுத்தவர்கள் தங்கள் பிழைப்புவாத - பிரிவினைவாத ...

மேலும் படிக்க …

ஒடுக்கப்படும் இனங்களுக்கும், ஒடுக்கப்படும் சாதிகளுக்கும் ...

மேலும் படிக்க …

வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அரசாலும் மற்றும் புலிகளாலும் பெருமளவில் ...

மேலும் படிக்க …

மக்களைப் பிளக்கின்ற மதவாதங்களால், பகுத்தறிவோடு அனைத்தையும் கேள்வி ...

மேலும் படிக்க …

"வெருகலில்" பலி கொடுத்தவர்கள் தங்கள் பிழைப்புவாத - பிரிவினைவாத ...

மேலும் படிக்க …

ஒடுக்கப்படும் இனங்களுக்கும், ஒடுக்கப்படும் சாதிகளுக்கும் ...

மேலும் படிக்க …

பெண்ணினது பாலியல் சுதந்திரமே "பெண்ணியம்" என்று கூறக் கூடிய "பெண்ணியக்" ...

மேலும் படிக்க …

எந்தவொரு தனிப்பட்ட ஆண், பெண் உறவு குறித்தும், ஒழுக்கம் ...

மேலும் படிக்க …

2009 இற்குப் பின் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த ...

மேலும் படிக்க …

வாக்களிக்கும் தேர்தல் முறை என்பது, அரசுகளை யார் ஆள்வது என்பதைத் ...

மேலும் படிக்க …

"குடும்ப வரையறைக்குள் தான் ஆண் பெண் உறவு இருக்க வேண்டும்" என்று நான் ...

மேலும் படிக்க …

"திருமணம் செய்வதாக எவருக்கும் நான் வாக்களித்ததில்லை" என்று கூறும் ...

மேலும் படிக்க …

அண்மைக் காலங்களில் செய்திகளில் பரபரப்பாகும் ஒடுக்கும் இரு ...

மேலும் படிக்க …

மறைமுகமாகவோ, நேரடியாகவோ தி.மு.கவை வெல்ல வைத்தல் பற்றி, பாசிச ...

மேலும் படிக்க …

இன்று ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் அரசியலை முன்வைக்காது, கடந்தகாலம் ...

மேலும் படிக்க …

ஐ.பி.துரைரத்தினம் அதிபராக இருந்த காலத்தில் தான், அதாவது 1940 இல் «யூனியன் ...

மேலும் படிக்க …

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் இயங்குவதற்கு அரசு ஆதரவு வேண்டும், எனவே ...

மேலும் படிக்க …

தமிழினவாதத்தை முன்வைக்கும் இலங்கைத் தமிழர்களின் சமூக ...

மேலும் படிக்க …

மற்ற கட்டுரைகள் …

Load More