அக்டோபர் 1917 - காலத்தால் அழியாத உலக சினிமா இணையத்தில், ரஷ்ய திரையுலக மேதை செர்கெய் ஐசன்ஸ்டைனின் மகத்தான திரைக் காவியம். ஒக்டோபர் புரட்சியின் நினைவாக பதிவிடப்படுகின்றது.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Part 9

Part 10

Part 11